Uwaga! Poniższa aplikacja powstała tylko i wyłącznie w celach nauki programowania oraz prezentacji osiągniętych rezultatów. Pomimo dołożenia wszelkiej staranności dostępne dane mogą być błędne. Kategorycznie odradza się ich wykorzystywania do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych!

Następna aktualizacja bazy danych: 20:00

bossaDataReaderApp

bossaDataReaderApp jest aplikacją której celem jest przetwarzanie danych rynkowych o wybranych aktywach finansowych udostępnianych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Została stworzona oraz jest rozwijana wyłącznie w celu nauki programowania. Użytkownik ma możliwość pobierania przetworzonych danych, jednak należy mieć na uwadze, że pomimo dołożenia wszelkiej staranności i posiadanej wiedzy mogą być one błędne, dlatego też kategorycznie odradza się ich wykorzystywania w celu podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Obecnie za wpełni funkcjonalną można uznać opcję pobierania danych historycznych oraz ich automatyczną aktualizację. W kolejnym etapie zostanie udostępniony moduł do wyliczania danych statystycznych oraz porównywarka uzyskiwanych wyników.

Źródła danych

Aplikacja korzysta z danych udostępnianych na portalu: Bossa.pl
Ponadto o niektórych aktywach pobierane są dodatkowe informacje z serwisu: Bankier.pl

Aktualizacja danych

Co do zasady dane są aktualizowane automatycznie w każdy dzień sesyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o godzinie 20:00. Ze względu jednak na ciągły rozwój aplikacji, aktualizacje mogą zostać czasowo zawieszone dla wszystkich bądź też części aktywów.

Kod źródłowy

Kod źródłowy aplikacji oraz plik ReadMe: Bitbucket

Kontakt

Zapraszam do kontaktu poprzez: LinkedIn